JAGin asiakkaaksi

JAG:n toiminta on voittoa tavoittelematonta ja toiminnan päämäärät ovat jäsenten itsensä määrittelemiä. JAG järjestää etupäässä henkilökohtaisia avustajia henkilöille, joilla on monenlaisia toimintarajoitteita. Näihin lasketaan myös kognitiiviset toimintarajoitteet ja kehitysvammat.

Henkilökohtainen apu on inhimillinen keino kompensoida eri toimintarajoitteiden tuomia haittoja. Oli kyseessä sitten esimerkiksi liikuntarajoite, näkö- tai kuulovamma tai vaikkapa kehitysvamma, henkilökohtainen avustaja voi olla läsnä ja tukena vuorokauden eri aikoina.

Henkilökohtainen apu parantaa toimintarajoitteisille ihmisten mahdollisuuksia olla osallisia yhteiskunnassa sekä toteuttaa omaa elämäänsä omilla ehdoillaan. Henkilökohtainen apu on tapa mahdollistaa rikkaampi ja monipuolisempi elämä. Päätökset lähtevät avustettavan omista toiveista ja tarpeista. Tähän on hyvät edellytykset koska henkilökohtainen avustajan tehtävänä on hoitaa yksilöä, eikä esimerkiksi jotakin tiettyä toimintaa. Täten myös toimintarajoitteinen henkilö voi olla vapaampi tekemään mitä hän haluaa, milloin hän haluaa.

Henkilökohtaisen avun hakeminen

JAG palveluntuottajana

Kun valitset JAG:n palveluntuottajaksi sinä saat:

 • tukea sopivien henkilökohtaisten avustajien löytämiseen. On tärkeätä, että nämä ovat sopivia sekä sinulle että perheellesi.
 • takuun siitä, että uusi avustaja perehdytetään kunnolla
 • vertaistukea ja kokemusten vaihtoa tutustumalla muihin samassa tilanteessa eläviin
 • saat valita kuka on palveluntakaaja.  Voit valita omaisen tai jonkun toisen sinulle läheisen henkilön.  Voimme myös auttaa sinua löytämään yhden tai useamman sopivan henkilön tehtävään. 
 • Pääsyn JAG:n kattavaan koulutustarjontaan jäsenillä sekä avustajille ja palveluntakaajille.
 • Neuvontaa ja oikeudellista apua kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät sinun oikeuteesi saada henkilökohtaista apua.
 • Mahdollisuuden osallistua JAG:n jäsentapaamisiin.

Nämä asiat määrittelevät JAG:ia palveluntuottajana:

 • JAG:n edunvalvontatyö. JAG tekee vaikuttamistyötä sen eteen, että myös henkilöt, joilla on kognitiivisia toimintarajoitteita esimerkiksi kehitysvamman vuoksi, olisivat oikeutettuja samaan henkilökohtaiseen apuun kuten muut toimintarajoitteista kärsivät henkilöt.
 • JAG:n koulutustakuu, takaa sen että kaikille uusille työntekijöille tarjotaan sopivan laaja perehdytys henkilökohtaisen avustajan tehtäviin.
 • JAG:n kattavan tarjonnan jatkokoulutusmahdollisuuksista jäsenille, avustajille sekä palveluntakaajille.
 • JAG:n toimintaa ei ohjaa voitontavoittelu.
 • Yhteisöllinen ulottuvuus jäsenverkostomme myötä.
 • JAG:n kansainväliset ponnistukset. Liittymällä joukkoomme teet maailmasta hieman paremman ja oikeudenmukaisemman.