Avustuskoordinaattorin rooli JAG-mallissa

Jos et itse tahdo tai kykene toimimaan työnjohtajana avustajillesi, niin on tärkeätä, että tätä tehtävää hoitaa henkilö joka tuntee sinut hyvin ja tietää mitä henkilökohtaiseen apuun tulisi sisältyä. JAG:ssa kutsumme tätä henkilöä avustuskoordinaattoriksi.

Sinä päätät, mahdollisesti edunvalvojan tuella, kuka tulee toimimaan avustuksesi koordinaattorina ja miten tämän tulee hoitamaan tehtävänsä. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi lähellä sinua oleva omainen, henkilökohtainen avustaja joka on jo pitkään työskennellyt kanssasi tai jokin toinen luottamuksesi arvoinen henkilö. JAG voi myös auttaa sopivan henkilön rekrytoimisessa.

Koordinaattorin vastuulla ovat henkilökohtaisen avun laatu, jatkuvuus sekä turvallisuus. Tukeakseen koordinaattoreita heidän tärkeässä tehtävässään, JAG tarjoaa laajalti tukea muun muassa tarjoammalla neuvontaa, ohjausta sekä koulutusmahdollisuuksia. Lue lisää kohdasta Ohjaus ja neuvonta.

 

Avustuskordinaattorin toimenkuva

Tilanteissa, jossa apuun oikeutetulla henkilöllä on kehitysvamma ja rajoittunut kognitiivinen kyvyt sekä vaikeuksia ”saada äänensä kuuluviin” on erityisen tärkeätä, että henkilöt vastaamassa henkilökohtaisesta avusta ovat tietoisia omista rooleistaan ja tehtävistään jotta mikään asia ei putoaisi toimenkuvien väliin.

Avustuskoordinaattorilla on muodollinen tehtävä, jonka sisältö määritellään sopimuksissa.

Avustuskoordinaattori

  • vastaa siitä, että henkilökohtaisen apusi lähtökohtana ovat tarpeesi ja toiveesi elämässä
  • sitoutuu kunnioittamaan JAG:n ideologisia tavoitteita koskien henkilökohtaista apua, jossa ihmisarvo ja loukkaamattomuus ovat keskiössä.
  • on henkilöstövastaava ja vastaa siitä, että henkilökohtainen apu toteutuu toiveittesi mukaisesti.
  • auttaa valitsemaan avustajia sekä ohjaa näitä esimiehenä
  • suunnittelee avustajien työajat toiveittesi ja tarpeittesi pohjalta
  • vastaa avustustehtävän työympäristöstä sekä siitä, että työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia noudatetaan.

Koordinaattorin vasuullisuudet voi myös jakaa kahdelle tai useammalle henkilölle. Tällöin he voivat olla vastuussa toimenkuvan eri tehtävistä tai eri ajankohtina.