Edunvalvojan tuki avainasemassa

Edunvalvojan tuki avainasemassa

Suurin osa JAG:n aikuisista jäsenistä tarvitsevat tukea päätöksenteossa (yhdeltä tai useammalta) edunvalvojalta.  Sitoutunut edunvalvoja on tärkeässä roolissa kun avustusta tarvitsevan henkilö pyrkii muokkaamaan elämästänsä enemmän hänen omankaltaisensa, mahdollisimman laajalla itsemääräämisoikeudella.

  • tavoitteena on suurin mahdollinen itsemääräämisoikeus ja edunvalvojalla on tässä instrumentaalinen ja keskeinen rooli.
  • kyky kommunikoida päämiehen kanssa on keskeinen edellytys kun kommunikaatiorajoitteiselle henkilölle etsitään edunvalvojaa.
  • Muita tärkeitä ominaisuuksia hyvälle edunvalvojalle ovat lojaalisuus päämiestä kohtaan sekä  kyky edustaa ja ajaa tämän etuja ja tarpeita tiukoissakin tilanteissa.

Henkilökohtaista apua järjestäessä, edunvalvoja vastaa yhdessä jäsenen kanssa seuraavista asioista:

  • yhteydenpidosta viranomaisiin
  • anomuksesta henkilökohtaista avustusta riittävällä tuntimäärällä sekä valvoa päämiehen (tai lapsen) etuja, oikeuksia ja velvollisuuksia voimassa olevien henkilökohtaiseen apuun liittyvien säännösten mukaisesti.
  • Ehdottaa tai hyväksyäpalveluntakaaja ja tehdä yhteistyötä tämän kanssa, jotta henkilökohtainen apu toteutetaan päämiehen (tai lapsen) tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
  • valvoa, että päämies(tai lapsi) täyttää velvoitteensa, kuten on määrätty henkilökohtaista apua koskevassa sopimuksessa. Heidän on myös täytettävä ilmoitus toteutuneesta henkilökohtaisesta avusta joka kuukausi.
  • valvoa, että päämiehen saama henkilökohtainen avustus on hyvätasoista ja että JAG täyttää sopimusvelvoitteensa.

Edunvalvojan antamalla tuella, JAG:n jäsenet voivat elää monipuolisempaa ja rikkaampaa elämää henkilökohtaisen avun mahdollistamalla tavalla.