Henkilökohtaisen avun hakeminen

Näin haet

Henkilökohtaista apua toivovan henkilön tulee anoa tätä kotikunnaltaan. Kunnat eri puolella Suomea järjestävät henkilökohtaisen avun hieman eri tavoilla, mutta kaikilla kunnilla on velvollisuus tarjota henkilökohtaista apua sellaisille henkilöille, jotka kuuluvat vammaispalvelulain piiriin.

Sinulla on myös oikeus valittaa tehdyistä päätöksistä. Mikäli sinulle ei myönnetä henkilökohtaista apua tai tarjotut tunnit ovat liian vähäisiä, voit valittaa viranomaispäätöksestä. Ohjeet valituksen tekemiseen lukevat päätöksessä.

Kuka voi saada henkilökohtaista apua?

Sinä itse tai edunvalvojasi anot kunnalta henkilökohtaisen avustaja-palvelua. Tämän jälkeen kunta arvioi tarpeesi.

Vammaispalvelulain mukaan henkilö on oikeutettu henkilökohtaiseen apuun mikäli hän on vaikeasti vammautunut ja tarvitsee toistuvasti apua toiselta henkilöltä jokapäiväisessä elämässään. Jotta henkilöllä olisi oikeus henkilökohtaiseen apuun seuraavien reunaehtojen on täytyttävä:

  • Henkilön tarvitsemat palvelut ja tuki eivät toteudu riittävällä ja sopivalla tavalla sosiaali- ja terveyspalvelulain määrittämällä tavalla.
  • Henkilöllä on resursseja määritellä tarvitsemansa avustuksen tarve sekä millä tavoin tämä henkilökohtainen apu järjestetään ja toteutetaan.

Lähtökohta on, että jokainen vammainen henkilö diagnoosista tai iästä riippumatta ovat henkilökohtaisen avun piirissä. Henkilökohtaista apua voi saada tarpeittesi mukaan sekä kotona että kodin ulkopuolella.

  • Päivittäisissä toimissa, esimerkiksi liikkuessa kulkuneuvoilla tai vaatteiden päälle pukemisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, kotitalouden hoidossa ja asioiden hoitamisessa.
  • Työssä, opinnoissa ja toisinaan myös päiväkeskustoiminnassa.
  • Vapaa-ajanharrastuksissa.
  • Yhteiskunnallisissa tehtävissä sekä
  • Sosiaalisten verkostojen ylläpidossa.