Ohjaus ja neuvonta

Tuemme jäseniämme

JAG:n toiminnan johtotähdet ovat laatu ja jatkuvuus. Tukemme kattaa muun muassa palkkauksen, neuvonannon, koulutuksen ja ohjauksen ja on suunnattu niin jäsenelle, edunvalvojalle sekä avustajalle.

Neuvonantoa ja ohjeistusta

JAG:n jäsen voi kääntyä toimistomme puoleen saadakseen neuvoja liittyen henkilökohtaiseen avustukseen. Jäsenille tarjoamamme tuen lähtökohtana on jäsenen omat tarpeet ja toiveet, jotka voivat vaihdella paljonkin yksilöllisesti.  Osa jäsenistämme tahtovat henkilökohtaista opastusta neuvonantajiltamme, kun taas toiset tahtovat hoitaa asian mahdollisimman itsenäisesti, ilman toimistomme apua.

Kaiken tämän tarkoituksena on tarjota jäsenelle mahdollisuus saada mahdollisimman hyvää henkilökohtaista avustusta ja täten luoda edellytykset omaan elämään ja itsenäisiin päätöksiin.

Tarjoamalla tätä tukea ja ohjeistusta tahdomme auttaa jäseniämme ilmaisemaan heidän toiveitansa liittyen niin palveluntakaajan kuin myös avustajien työhön.