Meidät mestoille! Päiväaikainen toiminta yksilön ehdoilla

Mikä "Meidät mestoille"?

Meidät mestoille on uusi yhteiskunnallista osallisuutta edistävä projekti, joka tarjoaa vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille vaihtoehdon perinteiselle päivätoiminnalle. Projekti pohjautuu kohderyhmän tekemään aloitteeseen, sillä he ovat kohdanneet haasteita yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja osallisuuden toteutumisessa.

Osallisuuden edistämiseksi järjestämme projektin puitteissa yksilöllistä ja mielekästä päivätoimintaa henkilökohtaisen avun avulla. Päivätoiminta voi perustua todellisiin työtehtäviin. Meidät mestoille perustuu Ruotsin vastaavaan Vi vill bidra- toimintamalliin.

 

Päivätoiminnan tavoite

Meidät mestoille auttaa luomaan päivätoimintaa henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä palkka- tai palkkatukityötä. Projektin tavoitteena ei ole siirtyminen tavallisille työmarkkinoille, vaan tarjota vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja osallisuuteen työyhteisössä, kunkin omien valmiuksien ja toiveiden perusteella.

 

Kuinka työskentelemme?

Vaikeasti vammaisia on pitkään pidetty ihmisinä, joista tulee ”pitää huolta” eikä ihmisinä, jotka voivat osallistua työelämään ja muuhun yhteiskuntaan. Vi vill bidra-toimintamalli kääntää tämän ajattelutavan ylösalaisin. Me työskentelemme:

Yksilöllisesti:

 • Kaikki työpaikat valitaan yksilön kiinnostuksen kohteiden ja kykyjen perusteella. 
 • Korostamme yksilön kykyä ja potentiaalia hoitotarpeiden sijaan.
 • Koska toiminta järjestetään henkilökohtaisen avun avulla, osallistujalla on aina mukanaan henkilö, joka tuntee tämän yksilölliset kommunikointikeinot ja tarpeet.

Osallistavasti

 • Henkilökohtaisen avun avulla yksilö voi osallistua työpaikoilla tehtävään työhön.
 • Toimintamalli mahdollistaa yksilön osallisuuden, kehittää taitoja, lisää ymmärrystä ja mahdollistaa uudenlaisen työelämän.
 • Malli mahdollistaa myös työnantajille/työmarkkinoille hyvin konkreettisen tavan työskennellä osallisuuden ja monimuotoisuuden puolesta.

Kuntien/hyvinvointialueiden tuella

 • Meidät mestoille on kunnille ja hyvinvointialueille yksilöllisempi tapa tarjota päivätoimintaa.
 • Palvelua tarjotaan kuntien ja hyvinvointialueiden rahoittamana niille, joille on myönnetty päivätoimintaa 
 • Voittoa tavoittelematon palveluntarjoaja JAG Assistans Ab vastaa toimintamallista ja henkilökohtainen apu voidaan tuottaa JAGin kautta tai muilla tavoin.

 

Toimintamallin eri toimijoiden roolitOsallistuja: Haluaa osallistua! Tapaa ohjaajan ja kertoo tälle kiinnostuksen kohteistaan ja vahvuuksistaan. Asettaa ohjaajan kanssa toiminnalle tavoitteet. Ohjaaja: Etsii työpaikkoja ja käy työpaikoilla. Esittelee osallistujan työpaikalla. Yhteydenpito osallistujan ja työnantajan kanssa. Tarvittaessa etsii uusia työpaikkoja projektin aikana.  Avustaja: Avustaa osallistujaa. Täyttää päiväkirjaa. Antaa palautetta työn sujumisesta ohjaajan kanssa. Työnantaja: Tekee yhteistyötä osallistujan, avustajan ja ohjaajan kanssa. Antaa palautetta ohjaajalle.

Haluatko lisätietoja?

Ota rohkeasti yhteyttä!

Jaana Pinola
Toiminnanjohtaja, Vi vill bidra - Meidät mestoille!
+ 358 (0)40 196 5090 
jaana.pinola@jagassistans.fi

Alice Ahlfors
Ohjaaja, Vi vill bidra - Meidät mestoille!
+ 358 (0)40 809 6292
alice.ahlfors@jagassistans.fi

Fanny Väärä
Ohjaaja, Vi vill bidra - Meidät mestoille!
+ 358 (0)40 648 7747
fanny.vaara@jagassistans.fi