Mikä on JAG

JAG Assistans toimii Suomessa voittoa tavoittelemattomana palveluntuottajana. Haluamme tarjota henkilökohtaista avustusta parhaalla mahdollisella tavalla henkilöille, jotka vamman tai kehitysvamman johdosta tarvitsevat tukea itsenäiseen elämään.

JAG:in aatteellisena perustana on kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus. Mielestämme jokaisella ihmisellä on kyky ja tahto itse päättää omista asioistaan. Tähän saatetaan kuitenkin tarvita ympäristön tuki sekä sopivat apuvälineet kommunikointia varten.

Suomessa  laillisen edustajan (*lapsen kohdalla vanhemmalta/holhoojalta ja aikuisen kohdalla edunvalvojalta) myötävaikutus on usein edellytyksenä sille, että avuntarvitsijan mahdollisuus vaikuttaa häntä koskevaan päätöksentekoon toteutuisi mahdollisimman hyvin.

Haluatko tietää enemmän JAG:ista? Ole yhteydessä Ina Ahlbergiin puhelimitse 045 610 2521 tai ina.ahlberg@jagassistans.fi.

JAG on ihmisoikeusjärjestö

JAG:in jäsenet toivovat itselleen samoja oikeuksia ja velvollisuuksia kuin muilla ihmisillä.

Mielestämme lapsen pitää saada kasvaa omassa kodissaan.  Aikuisen taas on mielestämme saatava päättää missä ja kenen kanssa asuu.

Henkilökohtaisen avustuksen avulla jokaisella on mahdollisuus elää omilla ehdoillamme ja ottaa osaa perheen ja ystävien arkeen.

Yhdistyksenä JAG tekee työtä sen eteen että jäsenellä olisi hyvä elämä ja tällä olisi;

  1. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (Jämlikhet), Avustusta (Assistans), Yhteisöllisyyttä (Gemenskap) (JAG)
  2. Hänelle itselleen paras mahdollinen ja sopiva avustus kaikissa elämäntilanteissa, jolloin ihmisarvon kunnioitus ja loukkaamattomuus olisi keskiössä.
  3. Mahdollisuus elää omilla ehdoilla yhdessä perheen kanssa, niin kuin muut yhteiskunnassa, ja nauttia eri elämyksistä ja kokemuksista turvallisella tavalla.
  4. Kaikin tavoin mahdollisuus kehittää fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja että myös muut tarpeet ja intressit tulisivat riittävällä tavalla huomioiduksi.