JAG auttaa tuomaan äänesi kuuluville

JAG:in kaiken toiminnan ja edunvalvonnan tavoite on oikeudenmukaisempi yhteiskunta, joka ei syrjisi ketään toimintarajoitteen vuoksi.

Olemme vakuuttuneita siitä että henkilökohtainen kohtaaminen on paras työkalu tiedon jakamiseen ja asenteiden muuttamiseen. Edunvalvojiemme avustuksella jäsenistömme lähestyy poliitikkoja ja virkamiehiä eri tasoilla. JAG työskentelee määrätietoisesti parempien olosuhteiden eteen yhteiskunnassa. Me ajamme mm. että uusi laki henkilökohtaisesta avustuksesta ja siinä määritelty oikeus henkilökohtaiseen avustukseen kattaisi kaikki ne jotka tarvitsevat henkilökohtaista avustusta. Tämä on tärkeää, jotta myös henkilökohtaista apua tarvitsevat henkilö voisivat elää samoilla ehdoilla kuin muut.

Levittämällä sanaa JAG:in kokemuksia toivomme voivamme antaa paremmat lähtökohdat laadukkaan henkilökohtaisen avustuksen järjestämiseksi.  Tämän henkilökohtaisen avun myötä, myös henkilöt joilla on esimerkiksi huonommat fyysiset edellytykset yksin pärjäämiseen – voisivat elää mahdollisimman elää vapaata ja omintakeista elämää samoilla ehdoilla kuin muut yhteiskunnassa.