JAG:in alku

JAG:n tarina alkoi Ruotsissa vuonna 1992 kun Magnus Andén ja tämän edunvalvoja Gerd Andén perustivat yhdistyksen "Föreningen JAG". Yllä olevassa kuvassa on yhdistyksen ensimmäinen hallitus. Magnus ja Gerd Andén olivat kuitenkin tehneet töitä edunvalvonnan eteen jo 1970-luvulla. Tällöin he olivat kampanjoineet kehitysvammaisille  henkilöille tarkoitettujen hoitokotien luopumisen puolesta.

Siihen aikaan Ruotsissa kehitysvammaisella oli vain kaksi vaihtoehtoa; joko elää perheensä kanssa ilman yhteiskunnan tukea tai vaihtoehtoisesti muuttaa "säilytettäväksi" hoitokodissa. JAG:n jäsenet jäivät helposti näkymättömiksi yhteiskunnassa. 

1980-luvulla Ruotsissa hoitokotien tilalle tuli usein ryhmä-asuntoloita. Mutta myös nämä osoittautuivat toimivan pieninä instituutioina, joissa yksilön oli mukauduttava toisten aikatauluihin ja rutiineihin. Tämä sopeutuminen oli usein vaikeaa sellaisille henkilöille, joilla oli merkittäviä toimintakykyrajoitteita, kuten tilanne usein on JAG:n jäsenten kohdalla! Koska kaikki toiminta järjestettiin yhdessä muiden asuntolan asukkaiden kanssa, yksilöiden osallistuminen ja integroituminen yhteiskuntaan vaikeutui. Meidät nähtiin usein ryhmänä, eikä yksilöinä. 

1990-luvulla Ruotsissa käytiin aktiivista keskustelua kuolinavusta ("eutanasiasta", "armokuolemasta") ja siinä yhteydessä myös meidän kehitysvammaisten oikeus elämään myös kyseenalaistettiin. Tarve omalle yhdistykselle vaikeasti kehitysvammaisille tuli hyvin selväksi. 

Vuonna 2009 Föreningen JAG-yhdistys aloitti myös Suomessa. Myös täällä yhdistyksen jäsenet tekevät kovasti töitä yhdessä edunvalvojiensa kanssa oikeudesta henkilökohtaiseen avustukseen. Samana vuonna perustettiin myös JAG assistans osakeyhtiö, jonka tavoitteena on järjestää henkilökohtaista apua yhdistyksen jäsenille. Myös osakeyhtiön toiminta on voittoatavoittelematonta ja luotu yhdistyksen jäsenten hyväksi.

Henkilökohtaisen avun uudistus Ruotsissa 

Yksi ruotsalaisen JAG-yhdistyksen ensimmäisistä tehtävistä oli ajaa henkilökohtaisen avun uudistusta Ruotsissa. Tämä tapahtui vuona 1994 ja tarkoitti, että vaikeasti toimintarajoitteiset henkilöt saivat oikeuden henkilökohtaiseen apuun ja täten mahdollisuuden elää elämäänsä omilla ehdoillaan. Se, että myös henkilöt joilla oli rajattu itsemäärämisvalta kuuluivat lain piiriin oli pitkälti JAG:n vaikuttamistyön ansiota. 

Suomessa JAG-yhdistyksellä on tärkeä tehtävä tehdä vaikuttamistyötä sen eteen, että myös vaikeasti toimintarajoitteiset ja kehityisvammaiset henkilöt, saisivat samat oikeudet henkilökohtaiseen apuun kuten muutkin toimintarajoitteiset henkilöt.