Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 13.03.2018

Viimeisin muutos 22.03.2021

Rekisterinpitäjä

JAG Assistans Ab
Keskuskatu 86-88 A 2 
10300 Karjaa

Toimitusjohtaja Ina Ahlroos
045 6102521
ina.ahlroos@jagassistans.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 IT-vastaava Fredrik Holmberg
+358 (0)40 187 2334
fredrik.holmberg@jagassistans.fi

JAG Assistans Ab
Keskuskatu 86-88 A 2 
10300 Karjaa

Rekisterin nimi

JAG Assistans Ab:n asiakas-, ja henkilöstöhallinnon rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietorekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja palvelusuhteiden hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot rekisteröidystä:
- henkilön nimi- ja osoitetiedot
- henkilötunnus
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Palveluihin liittyvät tiedot:
- asiakkaan palvelusetelinumero

Rekisteri sisältää vain tehtävien kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteriin kuuluvilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edunvalvojalta tai asumisyksiköstä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään työnantajatehtävissä ja ne luovutetaan:
- Palkanlaskijalle
- Finla Työterveys Oy:lle

Tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Paperimuodossa olevat rekisterit säilytetään lukitussa toimistohuoneessa/toimistokaapissa, johon on pääsy vain arkiston henkilökunnalla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Tietokannan tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Järjestelmä on suojattu palomuurein.