Rekisteriseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

Laatimispäivä 13.03.2018
Päivitetty 23.6.2022

Rekisterinpitäjä

JAG Assistans Ab
Keskuskatu 100
10300 Karjaa 

Toimitusjohtaja Ina Ahlberg
045 6102521
ina.ahlberg@jagassistans.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Fredrik Holmberg
040 187 2334
fredrik.holmberg@jagassistans.fi

Keskuskatu 100, 10300 Karjaa

Rekisterin nimi

JAG Assistans Ab:n asiakas- ja henkilöstöhallinnon rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietorekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja palvelusuhteiden hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot rekisteröidystä:
- henkilön nimi- ja osoitetiedot
- henkilötunnus
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite


Palveluihin liittyvät tiedot:
- asiakkaan palvelusetelinumero

Rekisteri sisältää vain tehtävien kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteriin kuuluvilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edunvalvojalta tai asumisyksiköstä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään työnantajatehtävissä ja ne luovutetaan:
- Palkanlaskijalle
- Työterveyshuollon palveluntuottajalle Wellmedicille

Tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Paperimuodossa olevat rekisterit säilytetään lukitussa toimistohuoneessa/toimistokaapissa, johon on pääsy vain arkiston henkilökunnalla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Tietokannan tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Järjestelmä on suojattu palomuurein.

.