Käytännöllistä tietoa JAGin avustajille

Tähän olemme koonneet tärkeätä ja käytännöllistä tietoa sinulle, joka työskentelet tai olet aloittamassa työt JAGilla. 

JAGilla töissä - Tietoa A-sta Ö-hön

Alaikäisen kanssa työskenteleminen

Jos olet avustaja alaikäiselle, sinun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote. Ote ei saa olla yli 3kk vanha. Arkipyhät Arkipyhistä maksetaan TESin mukainen korvaus (7§). Tuntipalkkalaisten kohdalla tämä on keskimääräisen työajan verran. Eli jos teet keskimäärin 3 tuntia päivässä töitä, saat jokaisesta arkipyhästä 3 tuntia arkipyhälyhennyskorvauksen. Palkanlaskija huolehtii näistä, joten niitä ei tarvitse merkata mihinkään.

Auto

Saat ajaa jäsenen autoa, mikäli hänen autonsa on vakuutettu täyskaskolla. Jos käytätte sinun autoasi työvuorosi aikana, sama sääntö pätee.

Edunvalvoja

Monilla JAG:in jäsenillä on edunvalvoja. Edunvalvoja on henkilökohtainen edustaja, joka antaa tukea jäsenen valinnoissa ja päätöksissä.

Irtisanoutuminen

Jos päätät irtisanoa itsesi työsuhteesta ilmoita asiasta kirjallisesti työantajallesi, eli JAG Assistansille. Se ei riitä, että ilmoitat asiasta jäsenelle ja hänen avustuskoordinaattorille.

Koulutus ja ohjaus

JAG tarjoaa koulutusta ja ohjausta jäsenille, avustuskoordinaattoreille ja avustajille. Ole yhteydessä JAG:iin jos haluat lisätietoa.

Lainat ja lahjat

Et saa lainata rahaa jäseneltä tai tämän perheeltä, etkä vastaanottaa merkittäviä lahjoja heiltä.

Lisät

Arki-ilta (klo 18–21): +15 %
Yö (klo 21–06): 30 %
La (klo 06-20): +25 %
La ilta (klo 20–24): 100 %
Su ja arkipyhät: 100 %

Omavalvontasuunnitelma

Palveun laadun takaamiseksi, JAG Assistans Ab on laatinut omavalvontasuunnitelman joka on luettavissa kotisivuillamme.

Pahoinpitely ja väkivalta

Mikäli saat tietoon, että jäseneen kohdistuu tai on kohdistunut väkivaltaista käytöstä (esim. pahoinpitely, seksuaalista häirintää tai varkaus), on sinun vastuulla ilmoittaa asiasta jäsenen edunvalvojalle. Sinulla ei ole vaitiolovelvollisuutta jäsenen edunvalvojaa kohtaan.

Edunvalvoja on vastuussa mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Mikäli työssäsi esiintyy väkivaltaista käytöstä tai työympäristö ei vastaa olemassa olevia vaatimuksia, velvollisuuksiisi kuuluu ilmoittaa asiasta JAGin toimiston henkilökunnalle.

Puhelin

Kysy avustuskoordinaattorilta säännöt koskien puhelimen käyttöä työvuoron aikana.

Päihteet

Et saa käyttää päihteitä tai olla vaikutuksen alaisena työaikana, tai muina aikoina jolloin se voi vaarantaa avustuksen turvallisuutta.

Rikki menevä omaisuus

Jos jäsenen omaisuutta menee rikki työvuorosi aikana ilmoita heti asiasta avustuskoordinaattorille.

Työaika ja paikallinen sopimus 

Suunnittelet työvuorolistasi yhdessä jäsenen tai avustuskoordinaattorin kanssa. JAG hyväksyy työvuorosuunnitelmasi TyövuoroVelhon kautta. Mikäli jostain syystä toivot muutoksia työvuoroon, sinun tulee sopia asia jäsenen/avustuskoordinaattorin kanssa. 

Jos olet allekirjoittanut paikallisen sopimuksen työaika tasoitetaan kaksi kertaa vuodessa, TES 6 a § 3 A. Tasoittumisjaksot ovat seuraavat: maaliskuu-elokuu ja syyskuu-helmikuu, jolloin tunnit tasoitetaan elokuun ja helmikuun lopussa. Yksittäinen työvuoro voidaan tarvittaessa pidentää enintään 12 tuntiin, TES 6a § 3 B, kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan.

Jos et ole allekirjoittanut paikallista sopimusta työskentelet TESin mukaisesti ja työtunnit tasoitetaan kuukausikohtaisesti. JAG ei voi laskuttaa kunnalta ylitöistä (työvuorot yli 8h ja/tai kuukausitasolla yli enimmäistyömäärän), jonka takia mahdollisista ylitöistä on aina ensin pakko ottaa yhteyttä JAGin toimistoon.

Työnantaja

Työnantajasi on JAG Assistans Ab. Ainoastaan työnantajasi voi aloittaa tai päättää työsuhteesi, ei jäsen tai avustuskoordinaattori.

Työnohjaaja

Jäsenen avustuskoordinaattori on työnohjaajasi ja sinun lähin esimies. Kun sinulla on työhön liittyviä kysymyksiä, käännyt ensisijaisesti avustuskoordinaattorin puoleen. Jos avustettavallasi ei ole koordinaattoria, on lähin esimiehesi henkilöstöpäällikkö.

Työsuojelu 

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa.

Valokuvaaminen ja sosiaalinen media

Et saa valokuvata jäsentä ilman lupaa, etkä saa jakaa kuvia tai tietoja jäsenestä sosiaalisen mediaan ilman avustuskoordinaattorin lupaa.

Vakuutukset

JAGilla on lakisääteinen tapaturmavakuutus Fennialla. Vakuutus tuo työntekijälle turvaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutus on voimassa työajalla sekä työmatkalla. Mikäli suoritat työmatkasi tai työvuorosi aikana henkilökohtaisia asioita vakuutus ei ole voimassa sen jälkeen. Eli vakuutus on voimassa aina työpaikan ja seuraavan kohteen välillä (esim. työpaikka-koti välimatkalla tai työmatka-kauppa välimatkalla). JAGilla on myös vastuuvakuutus Fennialla. Vastuuvakuutus korvaa yrityksen toiminnassa aiheutettuja henkilö-, ja esinevahinkoja. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut yrityksen tai työntekijän törkeästä huolettomuudesta tai tahallisen toiminnan takia. Vakuutus ei kata vahinkoa, jonka lakisääteinen tapaturmavakuutus tai liikennevakuutus kattaa.