Aktuellt

28.11.2018
Vi är glada över att äntligen kunna erbjuda våra tjänster även i Österbotten! JAG Assistans har nu... mer
7.11.2018
Den personliga assistansen är en serviceform på frammarsch, enligt flera av dagens talare. Jättebra... mer
16.10.2018
Vill du veta vad #påhemvägen -projektet handlar om? Här förmedlar ett Pargasgäng tillsammans med... mer
""

En stark röst

JAG är beredd att kämpa för medlemmarnas rätt att vara huvudperson i sitt liv. JAG tror på alla människors lika värde och att alla människor har något att säga – även om man inte kan säga det själv.
""

Personlig assistans med servicegaranti

Som medlem i JAG får du hjälp med att arbetsleda assistenterna av en person som garanterar servicen och ansvarar för kontinuiteten i just din assistans – vi kallar det för din servicegarant.
""

Kamratstöd och gemenskap

På JAGs utbildningar, medlemsträffar och resor kan medlemmarna och deras legala företrädare träffa andra i samma situation, ha roligt och utbyta erfarenheter.