Aktuellt

20.3.2019
Är du intresserad av att jobba som personlig assistent? Nu kan du enkelt lämna en öppen ansökan i... more
16.1.2019
Föreningen JAG har fått möjlighet att lämna in ett skriftligt sakkunnigyttrande gällande... more
19.12.2018
I senaste numret av Ketju-tidningen, som ges ut av Kehitysvammaliitto, kan man läsa om de... more
""

En stark röst

JAG är beredd att kämpa för medlemmarnas rätt att vara huvudperson i sitt liv. JAG tror på alla människors lika värde och att alla människor har något att säga – även om man inte kan säga det själv.
""

Personlig assistans med servicegaranti

Som medlem i JAG får du hjälp med att arbetsleda assistenterna av en person som garanterar servicen och ansvarar för kontinuiteten i just din assistans – vi kallar det för din servicegarant.
""

Kamratstöd och gemenskap

På JAGs utbildningar, medlemsträffar och resor kan medlemmarna och deras legala företrädare träffa andra i samma situation, ha roligt och utbyta erfarenheter.