Vi är besvikna - förslaget till ny funktionshinderlag har nått riksdagen

Vi är besvikna! 


Torsdagen den 22 september överlämnade statsrådet förslaget till ny funktionshinderlag till riksdagen. Som vi befarade kvarstår resurskravet i den personliga assistansen. Det här betyder att personer med funktionsnedsättning som inte anses kunna uttrycka sin vilja om assistansens innehåll, t.ex. vad man vill göra på sin fritid, fortsättningsvis inte kan få personlig assistans. 

Vi hoppades att FN-kommitténs omtalade beslut om rätten till personlig assistans och självständigt boende skulle ha fått vår regering att ändra ståndpunkt i frågan. Nu verkar det i stället som om IQ-diskrimineringen får fortsätta, då vissa grupper av personer med intellektuell funktionsnedsättning alltså fortsättningsvis inte kan få personlig assistans.
I lagförslaget introduceras en ny serviceform: Särskilt stöd för delaktigheten. Vi vill betona att serviceformen inte ersätter personlig assistans. Den kan inte beviljas för självständigt boende och även för fritid och social delaktighet är resursen otillräcklig: 20 timmar per månad.

Vi ser risker med serviceformen särskilt stöd. På grund av utbildningskrav kommer den att vara betydligt kostsammare att bevilja än personlig assistans. Samtidigt är vi alla smärtsamt medvetna om personalbristen inom social- och hälsovårdssektorn. Hur många personer med funktionsnedsättning kommer bli utan det stöd de behöver till följd av detta?
Det finns en lösning på problemet och det är naturligtvis att slopa resurskravet för den personliga assistansen. Den personliga assistansen är en välbeprövad serviceform som verkligen bidrar till inkludering i samhället och självbestämmanderätt både i livets stora och små frågor!