JAG i HBL: Funktionshinderlagstiftningen fortfarande diskriminerande

Föreningen JAG skriver på insändarplats i Hufvudstadsbladet den 3 februari 2023 om de brister som alltjämt kvarstår i förslaget till ny funktionshinderlag. Här nedan ett nedkortat utdrag av texten. Du kan läsa hela insändaren på HBL:s webb.

"Förslaget innehåller fortfarande den så kallade resursbegränsningen för personlig assistans. Resursbegränsningen resulterar i att personer med omfattande intellektuell eller kommunikativ funktionsnedsättning i många fall inte kan få personlig assistans.

Anmärkningsvärt är också att FN:s funktionshinderkommittés starka ställningstagande från den 7 april 2022 om personlig assistans i Finland (CRPD/C/26/D/46/2018) fortsättningsvis förbises.

Vi står alltså inför faktum: Personer som inte uppfyller resursförutsättningen kommer tyvärr även under den nya funktionshinderservicelagen att vara anvisade till gruppboenden eller anhöriga. 

Rätten till ett självständigt, fullvärdigt liv och rätten till att bo enligt egna behov och önskemål kan uppnås genom att slopa resursbegränsningen för personlig assistans."