JAG på Finlandsarenan: Därför är den personliga assistansen livsviktig

JAGs hälsning till beslutsfattarna på Finlandsarenan: 

Trygga vår rätt till ett liv på egna villkor!

Föreningen JAGs ordförande Ida har tillbringat några varma dagar på Finlandsarenan i Björneborg för att slå vakt om den personliga assistansen - som är en förutsättning för att Ida, och många andra, ska kunna leva ett självständigt liv.

Regeringens nuvarande förslag om att ändra funktionshinderlagens tillämpningsområde riskerar nämligen urholka de subjektiva rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Vi tycker inte att mänskliga rättigheter är rätt ställe att spara!

Förslaget skulle styra allt fler till att få service enligt till exempel socialvårdslagen. Vi frågar oss om den allmänna lagstiftningen verkligen kan trygga en tillräcklig service för alla. Vi frågar oss också om det verkligen behövs fler serviceformer, då det redan finns ett anpassningsbart, kvalitativt och beprövat verktyg: personlig assistans.

I nuläget riskerar allt fler utestängas från den personliga assistansen, som är den serviceform som bäst stöder självbestämmanderätten och delaktigheten enligt FN:s funktionshinderkonvention. Allt fler riskerar bli tvungna att betala klientavgifter för sin service - också för livslånga servicebehov. Det är både skrämmande, orättvist och diskriminerande.


Vi vill se samma rätt till assistans för alla: även personer med intellektuell funktionsnedsättning, minderåriga och personer inom autismspektret.


Av den personliga assistansens många fördelar vi rabblat upp för beslutsfattarna här i Björneborg kan vi nämna t.ex.:

  • Personlig assistans är kostnadseffektivt OCH kvalitativt (jämför om du så vill med gruppboenden, som är långt ifrån en billig lösning och inte närmelsevis kan erbjuda samma möjligheter till verkligt självbestämmande).
  • Den som jobbar som assistent behöver ingen särskild utbildning - sysselsättningspotentialen är enorm och vi slipper slåss om personal i en redan ansträngd bransch.
  • En assistent som känner dig väl kan vara det avgörande stödet för att kunna leva självständigt och vara delaktig i samhället på riktigt - vi slipper bygga nya boenden och behovet av annan service minskar, samtidigt som individen får rum att utvecklas.


Finlands lagstiftning får inte gå bakåt. FLER ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv på egna villkor, med hjälp av personlig assistans!