Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen är den nya dataskyddslagen som började gälla inom EU den 25 maj 2018. Ändamålet med lagen är att stärka individers personliga integritet.

JAG tar sitt ansvar genom att hantera personuppgifter enligt GDPR och enligt finsk lag. Insamling och behandlingen av personuppgifter sker alltid i ett specifikt syfte och är nödvändigt för att JAG ska kunna fullgöra sina förpliktelser mot dig som anställd eller kund. 

Vi samlar inte in mer information än det som behövs, vi lagrar inte dina personliga uppgifter längre än nödvändigt och all data är skyddat i vårt personregister. Vi behöver alltid ditt samtycke för att få spara information om dig och för att få dela med oss av den till en tredje part. Du har rätt att ändra dina personliga uppgifter och vid behov få de raderade från vårt register genom att kontakta oss.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Ålder
  • Födelsedatum
  • Eventuella fotografier
  • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger


Vi har en CV-bank där du som vill arbeta som personlig assistent kan ladda upp din CV och övrig information. En del av dina personuppgifter kommer då vara synliga för personer som ansökt om och beviljats tillgång till CV-banken. Detta kan vara personer i behov av personlig assistans eller deras anhöriga.

På vår hemsida använder vi Cookies. De hjälper oss att få information om nya och återkommande användare som besöker vår sida. De gör det dessutom lättare för besökaren att navigera sig. 

Om du har frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta Fredrik Holmberg på telefon +358 (0)40 187 2334 eller via e-post till adressen fredrik.holmberg@jagassistans.fi.

 

Registerbeskrivning