JAG gör din röst hörd

JAG arbetar oförtrutet för att göra samhället mer rättvist för medlemmarna och förhindra att vi diskrimineras på grund av våra ­intellektuella funktionsned­sättningar.

Med hjälp av våra intressebevakare uppvaktar vi medlemmar politiker och tjänstemän på olika nivåer eftersom vi är övertygade om att det personliga mötet är bästa verktyget när det gäller att sprida information och ändra attityder.

JAG arbetar intensivt med att påverka den nya lagstiftningen för personlig assistans för att rätten till personlig assistans ska inkludera alla som har behov av assistans för att kunna leva sitt liv på samma villkor som andra.

Genom att dokumentera och sprida JAGs erfarenheter hoppas vi kunna ge bättre förutsättningar för att anordna personlig assistans med hög kvalitet till personer med intellektuella funktionsnedsättningar – vilket i sin tur kan leda till att personer med omfattande funktionsnedsättningar och nedsatt autonomi i ökad utsträckning kan leva ett fritt och självvalt liv på jämlika villkor med andra i samhället.