JAG i världen

JAG finns i Finland, Norge och Sverige. I alla tre länderna kan medlemmarna välja att låta JAG organisera sin personliga assistans.

JAG tar varje år emot studiebesök från ideella organisationer, politiker och beslutsfattare från hela världen.

Independent Living i Europa
JAG är aktiv medlem i det europeiska nätverket för Independent Living, ENIL.

ENIL (European Network on Independent Living) är en europisk sammanslutning av organisationer och människor.

Läs mer (i huvudsak på engelska) på ENILs hemsida www.enil.eu