Starten av JAG

Föreningen JAG startades i Sverige 1992 och en av initiativtagarna var Magnus Andén, som fick draghjälp av sin intressebevakare Gerd Andén. Bilden ovan visar den första styrelsen. Magnus och Gerd Andén började arbeta intresse­politiskt på 1970-talet och kämpade då för en avveckling av vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning.

På den tiden fanns det bara ett val för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige; antingen leva med sin familj utan samhällets stöd eller förvaras på vårdhem. Personer som JAGs medlemmar i det närmaste osynliga i sam­hället.

Under 1980-talet ersattes de stora vårdhemmen av många små gruppbostäder. Men även gruppbostäderna fungerade som små institutioner där man var tvungen att anpassa sig till andras ­tider och rutiner. Och att anpassa sig till andra är svårt när man har så stora funktionsnedsättningar som JAGs medlemmar har! Eftersom nästan alla aktiviteter skedde i grupp med de andra på boendet omöjliggjordes också vår integration i sam­hället. Vi sågs inte som enskilda individer.

I början av 1990-talet blossade en intensiv dödshjälpsdebatt upp i Sverige och vår rätt att leva ifrågasattes. Behovet av en egen förening för oss svenskar med de största funktionsnedsättningarna var uppenbar.

2009 startades Föreningen JAG i Finland och medlemmarna i föreningen jobbar, tillsammans med sina intressebevakare för rätten till personlig assistans. Samma år startades JAG Assistans Ab för att anordna den personliga asisstansen åt medlemmarna i föreningen. JAG Assistans Ab drivs utan vinstintresse och för medlemmarna.  

Assistansreformen införs i Sverige

En av den svenska Föreningen JAGs första uppgifter var att driva på genomförandet av assistansreformen i Sverige. Den blev verklighet 1994 och innebar att personer med omfattande funktionsnedsättningar fick rätt till personlig assistans och genom det möjlighet att kunna leva på egna villkor. Att personer med nedsatt autonomi omfattades av den nya lagen var till stor del ett resultat av JAG-medlemmarnas enträgna påverkansarbete.

Den stora uppgiften för den finska föreningen JAG är att personer med flera omfattande funktionsnedsättningar varav en avser den intellektuella förmågan, ska få samma rätt till personlig assistans som andra funktionshindrade.