Om JAG

JAG Assistans Ab - en serviceproducent som drivs utan vinstintresse och vill erbjuda bästa möjliga personliga assistans för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan.

JAG har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Ett annat ställningstagande som genomsyrar organisationen är övertygelsen om att alla människor har en vilja och förmåga att utöva självbestämmande, bara man har tillgång till rätt kommunikationshjälpmedel och får gensvar från omgivningen.

En förutsättning för att medlemmarna i JAG i Finland ska kunna uppnå självbestämmande och delaktighet är att den som behöver hjälp med att föra sin talan ska få det av sin legale företrädare (förälder/vårdnadshavare för minderårig och intressebevakare för vuxen).

Vill du veta mer om JAG? kontakta Ina Ahlberg på 045 610 2521 eller ina.ahlberg@jagassistans.fi

JAG - en medborgarrättsrörelse

JAGs medlemmar vill ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som alla andra i Finland

Barn ska kunna växa upp i sin familj och vuxna ska ha möjlighet att själv välja var och med vem de vill bo. Med personlig assistans har vi möjlighet att leva på våra villkor och ta del i gemenskapen med familj och vänner.

Föreningen JAG arbetar för att alla medlemmar ska kunna ha ett bra liv genom:

1. Jämlikhet, Assistans och Gemenskap (JAG)

2. Bästa möjliga personligt anpassade assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och integritet.

3. Att på sina villkor leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället och få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt.

4. Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas.

JAG har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Ett annat ställningstagande som genomsyrar organisationen är övertygelsen om att alla människor har en vilja och förmåga att utöva självbestämmande, bara man har tillgång till rätt kommunikationshjälpmedel och får gensvar från omgivningen.

En förutsättning för att medlemmar i JAG i Finland ska kunna uppnå självbestämmande och delaktighet är att den som behöver hjälp med att föra sin talan ska få det av sin legale företrädare (förälder/vårdnadshavare för minderårig och intressebevakare för vuxen).