Personlig assistans via JAG

JAG drivs utan vinstintresse och styrs av medlemmarna. JAG anordnar personlig assistans för personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan.

Personlig assistans är ett mänskligt hjälpmedel som kompenserar olika funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning eller en utvecklingsstörning. Assistenten följer personen med funktionsnedsättningar var han eller hon än befinner sig under olika tider på dygnet.

Personlig assistans ger möjlighet att styra över sitt liv och att vara delaktig i samhället på sina egna villkor. Med personlig assistans kan man leva ett rikt liv, utifrån sina egna önskningar och behov eftersom assistenten är knuten till den enskilde och inte till någon viss verksamhet. Istället för att vänta på sin tur eller styras av andras behov och rutiner är man fri att göra det man vill, när man vill.

Sök personlig assistans

JAG som serviceproducent

När du väljer JAG som serviceproducent kan du få:

 • Stöd att hitta personliga assistenter som passar ihop både med dig och resten av familjen
 • Introduktionsgaranti för nyanställda assistenter 
 • Träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter
 • Välja vem som ska vara servicegarant. Du kan välja en anhörig eller annan närstående om du vill. Eller så hjälper vi till att hitta en eller flera lämpliga personer.
 • Tillgång till JAGs omfattande utbildningsprogram för medlemmar, assistenter och servicegaranter
 • Rådgivning samt juridiskt stöd i alla frågor som rör din personliga assistans
 • Delta på JAGs medlemsträffar

Det här utmärker JAG som assistansanordnare:

 • JAGs intressepolitiska arbete. JAG arbetar gentemot myndigheter och beslutsfattare för att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska få samma rätt till personlig assistans som andra funktionshindrade.
 • JAGs utbildningsgaranti som gör det möjligt att ge alla nyanställda praktisk introduktionsutbildning i den omfattning som behövs.
 • JAGs omfattande fortbildningsprogram för medlemmar, servicegaranter och assistenter.
 • JAG drivs utan vinstsyfte
 • Gemenskapen med andra medlemmar i JAG.
 • JAGs internationella engagemang. Som medlem i JAG hjälper du till att göra världen lite bättre och lite mer rättvis.