Medlemsstöd

Ledorden i JAGs medlemsstöd är kvalitet och kontinuitet. Stödet omfattar bland annat rekrytering, rådgivning, utbildning och handledning och riktar sig till både medlem, intressebevakare, servicegarant och assistent.

Rådgivning och handledning

Varje medlem i JAG kan vända sig till JAGs kontor för att få rådgivning i frågor som rör den personliga assistansen. Medlemsstödet i JAG utgår från varje medlems individuella behov och önskemål. En del vill ha ett nära personligt stöd av en särskild rådgivare, andra vill göra så mycket som möjligt utan inblandning från kontoret.

Det grundläggande syftet med all rådgivning och handledning är att ge förutsättningar för medlemmen att skapa bästa möjliga assistans och uppnå delaktighet och självbestämmande i sitt eget liv.

Genom ett kontinuerligt stöd kan medlemmen tydligare formulera det förhållningssätt som man vill ska genomsyra servicegarantens och assistenternas arbete.