Personlig assistans med servicegaranti

Om du inte själv kan eller vill vara arbetsledare för dina assistenter är det viktigt att arbetsledningen utförs av en person som känner dig väl och vet hur du vill att din assistans ska vara utformad. I JAG kallar vi denna person för servicegarant.

Det är du, med stöd av eventuell intressebevakare, som bestämmer vem som ska vara servicegarant och hur han eller hon ska utföra sitt uppdrag. Det kan vara en närstående, en assistent som arbetat länge eller någon annan du känner och har förtroende för. JAG kan också hjälpa till att rekrytera rätt person för uppdraget.

Servicegaranten ansvarar för säkerhet, kvalitet och kontinuitet i assistansen. För att lyckas med sitt viktiga uppdrag erbjuds JAGs servicegaranter ett omfattande stöd i form av bland annat rådgivning, handledning och utbildning. Läs mer om det under Medlemsstöd.

När den assistansberättigade personen har en utvecklingsstörning med nedsatt intellektuell och kognitiv förmåga och svårigheter att ”göra sin röst hörd” krävs en tydlig rollfördelning mellan de personer som är involverade i assistansen så att var och en vet ­vilket uppdrag man har och inget faller mellan stolarna.

Servicegarantens uppdrag

När du inte själv kan eller vill vara arbetsledare för dina assistenter är det viktigt att arbetsledningen utförs av en person som känner dig väl och vet hur du vill att din assistans och ditt liv ska fungera.

I JAG kallar vi denna person för servicegarant.

Servicegaranten har ett formellt uppdrag som regleras via avtal.

Servicegarantens uppdrag

Servicegaranten

  • ansvarar för att assistansen utgår från dina behov och hur du vill leva
  • förbinder sig att följa JAGs ideologiska målsättning om personlig assistans med respekt för ­människovärde och integritet.
  • är bemanningsansvarig och ansvarar för att assistansen fungerar på det sätt som du önskar
  • hjälper dig att välja ­assistenter och arbetsleder dessa
  • lägger assistenternas arbetsschema utifrån dina behov och önskemål
  • ansvarar för assistansmiljön och ser till att arbetsrättsliga lagar och avtal följs

Det är du, med stöd av eventuell intressebevakare, som bestämmer vem som ska vara servicegarant och hur han eller hon ska utföra sitt uppdrag. Det kan till exempel vara en anhörig, en assistent som arbetat länge eller någon annan person som du känner förtroende för. Vi kan också hjälpa till att rekrytera rätt person för uppdraget.

Servicegaranten ansvarar för säkerhet, kvalitet och kontinuitet i assistansen. För att lyckas med sitt viktiga uppdrag erbjuds JAGs servicegaranter ett omfattande stöd i form av bland annat rådgivning, handledning och utbildning.

Servicegarantskapet kan delas mellan två eller flera personer. De kan ha ansvar för olika uppgifter eller vara ansvariga olika tider.