Vi vill bidra - daglig verksamhet på individens villkor

Vad är Vi vill bidra?

Vi vill bidra är en ny modell för samhällelig inkludering av personer med omfattande funktionsnedsättningar som erbjuder ett alternativ till traditionell dagverksamhet. Projektet bygger på initiativ från målgruppen själv, som sett en samhällsutmaning i att de inte kunnat vara delaktiga i samhället. För att motverka detta organiserar vi individanpassad och meningsfull dagverksamhet utgående från riktiga arbetsuppgifter med personlig assistans som hjälpmedel. Vi vill bidra tar modell från den svenska motsvarigheten.

Vilken är målsättningen?

Vi vill bidra skapar sysselsättning för personer som inte har möjlighet att utföra någon slags löne- eller lönebidragsarbete. Syftet är inte att vara ett steg till den ordinära arbetsmarknaden, utan i stället att ge möjlighet att delta i samhället och i den gemenskap som finns på en arbetsplats, utifrån de egna förutsättningarna och förmågorna. 

Meningsfullhet är nyckelordet! Vad som är meningsfullt är olikt för olika människor, varför vår verksamhet är individuellt anpassad. En gemensam nämnare kunde ändå vara att ett arbete som inte betyder någonting för någon annan knappast känns meningsfullt för en själv. 

Hur jobbar vi?

Personer med omfattande funktionsnedsättningar har länge setts som personer som man ”tar hand om” och inte som personer som kan bidra till arbetslivet eller i det övriga samhället. Modellen ”Vi vill bidra” vänder upp och ner på det tankesättet. Vi arbetar:

Individuellt 

 • Samtliga arbetsplatser väljs ut på basis av individens intressen och förmågor. 
 • Vi betonar förmåga och potential framom omsorgsbehov.
 • Eftersom verksamheten arrangeras med hjälp av personlig assistans har individen alltid med sig en person som känner till precis hur de kommunicerar och vad deras behov är.

Inkluderande

 • Tack vare, och med hjälp av sin personliga assistans, kan individen delta i arbete som utförs på arbetsmarknaden.
 • Modellen öppnar för inkludering, förståelse och utveckling av kunskaper för individen och möjliggör en ny typ av arbetsliv.
 • Modellen möjliggör också ett mycket konkret sätt för arbetsgivare/arbetsmarknaden att arbeta för inkludering och mångfald.

Med kommunalt stöd

 • Vi vill bidra är ett mer individualiserat sätt för kommunerna att erbjuda dagverksamhet.
 • Servicen erbjuds de som beviljats dagverksamhet och personlig assistans och fungerar med kommunal finansiering.
 • Den icke-vinstdrivande serviceproducenten JAG Assistans Ab handleder verksamheten och den personliga assistansen kan produceras av JAG eller på annat sätt.

Vad gör de olika rollerna?

Deltagaren Vill bidra! Träffar handledaren och berättar om sina intressen och styrkor Sätter upp målsättningar tillsammans med handledaren Handledaren Söker och besöker arbetsplatser Följer upp arbetstidsåtgång per deltagare Introducerar deltagaren till arbetsplatsen Följer upp med deltagaren och arbetsgivaren under projektets gång Hittar vid behov nya arbetsplatser under projektets gång Assistenten Assisterar deltagaren Fyller i dagboken Tar upp möjliga problem eller funderingar med handledaren Arbetsgivaren Samarbetar med deltagaren, assistenten och handledaren Ger handledaren feedback

 

Vill du veta mera?

Tveka inte att höra av dig!

Jaana Pinola
Verksamhetsledare, Vi vill bidra! - Meidät mestoille!
+ 358 (0)40 196 5090 
jaana.pinola@jagassistans.fi

Alice Ahlfors
Handledare, Vi vill bidra! - Meidät mestoille!
+ 358 (0)40 809 6292 
alice.ahlfors@jagassistans.fi

Fanny Väärä
Handledare, Vi vill bidra! - Meidät mestoille!
+ 358 (0)40 648 7747
fanny.vaara@jagassistans.fi