Hälsningar från Björneborg och SuomiAreena!

Image
SuomiAreena

Vi i Föreningen JAG har fört många givande diskussioner kring personlig assistans och det i vår mening så problematiska resurskravet, som vi anser att i för hög grad utesluter i synnerhet de med intellektuella funktionsnedsättningar. En del politiker har visat sig vara väl insatta och visat stor förståelse för våra önskemål om att öppna upp den personliga assistansen för en bredare målgrupp.

Vissa lyfter fram att det såklart handlar om pengar och att man kunde fundera på en eventuell ny serviceform för den grupp som har svårt att få tillgång till personlig assistans i vardagens alla situationer pga. av resurskravet i det fall att den kvarstår.

Vi har haft möjligheten att tala med följande politiker:
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP), familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP), social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF), undervisningsminister Li Andersson (VF), Folktingssekreterare Markus Österlund.

Trots tidvis hårt regn har stämningen varit fin, och vi är glada över att få ta del i den här väldigt viktiga diskussionen!

SuomiAreena