Assistanskoordinatorns roll i JAG-modellen

Om du inte själv kan eller vill vara arbetsledare för dina assistenter är det viktigt att arbetsledningen utförs av en person som känner dig väl och vet hur du vill att din assistans ska vara utformad. I JAG kallar vi denna person för assistanskoordinator.

Det är du, med stöd av eventuell intressebevakare, som bestämmer vem som ska vara assistanskoordinator och hur han eller hon ska utföra sitt uppdrag. Det kan till exempel vara en anhörig, en assistent som arbetat länge eller någon annan person som du känner förtroende för. Vi kan också hjälpa till att rekrytera rätt person för uppdraget.

Assistanskoordinatorn ansvarar för säkerhet, kvalitet och kontinuitet i assistansen. För att lyckas med sitt viktiga uppdrag erbjuds JAGs koordinatorer ett omfattande stöd i form av bland annat rådgivning, handledning och utbildning. Läs mer om det under Medlemsstöd.

 

Assistanskoordinatorns uppdrag

När den assistansberättigade personen har en utvecklingsstörning med nedsatt intellektuell och kognitiv förmåga och svårigheter att ”göra sin röst hörd” krävs en tydlig rollfördelning mellan de personer som är involverade i assistansen så att var och en vet ­vilket uppdrag man har och inget faller mellan stolarna.

Koordinatorn har ett formellt uppdrag som regleras via avtal.

Assistanskoordinatorn

  • ansvarar för att assistansen utgår från dina behov och hur du vill leva
  • förbinder sig att följa JAGs ideologiska målsättning om personlig assistans med respekt för ­människovärde och integritet
  • är bemanningsansvarig och ansvarar för att assistansen fungerar på det sätt som du önskar
  • hjälper dig att välja ­assistenter och arbetsleder dessa
  • gör upp assistenternas arbetsschema utifrån dina behov och önskemål
  • ansvarar för assistansmiljön och ser till att arbetsrättsliga lagar och avtal följs

Koordinatorns roll kan delas mellan två eller flera personer. De kan ha ansvar för olika uppgifter eller vara ansvariga olika tider.