Personlig assistans till barn

Med personlig assistans kan barn med stora funktionsnedsättningar leva i gemenskap med sin familj och få roliga upplevelser och erfarenheter på sina villkor. Personlig assistans ger fantastiska möjligheter - men vi vet att det inte alltid är enkelt.

Det gäller att hitta assistenter som passar ihop både med barnet och resten av familjen, och ge dem relevant introduktion och utbildning i yrket. Som förälder kan man behöva stöd av andra i samma situation för att hantera sina olika roller och ställa rätt krav på assistenterna.

I JAG kan du som förälder välja om du vill vara assistanskoordinator - arbetsledare - för ditt barns assistenter eller inte. Du kan också välja att dela uppdraget med en annan person.

En del föräldrar ser det som självklart att de ska arbetsleda barnets assistenter. Då är det bra att kunna peka på att man har ett formellt uppdrag som assistanskoordinator och inte är "en jobbig förälder som lägger sig i".

Andra föräldrar känner sig inte bekväma i rollen som arbetsledare till barnets assistenter utan vill helst "bara vara förälder". Då hjälper vi till att hitta en assistanskoordinator till ditt barn som du känner dig trygg med och som arbetsleder assistenterna utifrån dina riktlinjer.