JAG näyttää esimerkkiä siitä, mitä henkilökohtainen apu mahdollistaa

Matias, Stefan, Lilja ja Kalle ovat kaikki JAGilaisia, ja heidän henkilökohtainen avustus järjestetään JAGin kautta. Kaikki ovat esimerkkejä siitä, että jokainen haluaa ja myös osaa elää täyttä elämää omalla tavallaan.

"On itsestäänselvyys, että oikeus päättää päiväjärjestyksestään omien tarpeiden ja toivomuksien mukaan kuuluu kaikille." Näin sanovat lähiomaiset, jotka kovasti toivovat, että Suomen yhteiskunnassa hyvin yleinen ns laitosajattelu poistuisi tulevan lainuudistuksen myötä.

Tämä asia tuotiin näyttävästi esille Hufvudstadsbladetin viime peittojakelussa (7.10.2021).

Mittuppslaget i HBL:s senaste storspridningsnummer. Fyra av JAG:s medlemmar finns representerade.