Låt alla blommor blomma - JAG visar vad personlig assistans möjliggör

Matias, Stefan, Lilja och Kalle har alla personlig assistans via JAG. De vill visa att alla både vill och kan leva ett fullvärdigt liv enligt sina egna önskemål. 
"Att kunna utforma dagen enligt sina egna behov, vilja och önskemål är en självklar rättighet" säger deras närstående, som hoppas att den pågående lagstiftningsreformen skulle föra det finländska samhället bort från institutionstänkandet.

I HBL:s senaste storspridning kommer flera av JAG:s medlemmar till tals (HBL 7.10.2021).

Mittuppslaget i HBL:s senaste storspridningsnummer. Fyra av JAG:s medlemmar finns representerade.