Insändare: "Människor i störst behov av hjälp förvägras assistans"

Funktionshinderlagstiftningen ses över som bäst, men den så kallade resursförutsättningen från den nuvarande handikappservicelagen finns fortfarande kvar i lagberedningen. Föreningen JAG beskriver i sin insändare i HBL (13.12.2018) varför det här är ett så stort problem.

Läs insändaren "Människor i störst behov av hjälp förvägras assistans"