JAG om den nya lagen om funktionshinderservice: Resursförutsättningen bör strykas!

Föreningen JAG har fått möjlighet att lämna in ett skriftligt sakkunnigyttrande gällande regeringens förslag till lag om funktionshinderservice.

JAG ser på det stora hela positivt på den aktuella lagreformen, men anser att den så kallade resursförutsättningen för personlig assistans bör strykas. Läs hela yttrandet här.