Skippa resurskravet i nya funktionshinderlagen - underteckna adressen!

Tycker du, så som vi, att alla har rätt till ett självständigt liv? Genom att underteckna adressen kan du på ett enkelt och konkret sätt bidra till en så bra lagreform som möjligt då det gäller personlig assistans!

Adressen Voimavararajaus pois uudesta vammaispalvelulaista hittar du på adressit.com