Hur funkar JAG egentligen? Kolla vår nya introduktionsvideo!

JAG-modellen bygger på den assistansberättigades självbestämmanderätt. För att den ska kunna förverkligas krävs ett gott samarbete av många parter, och det är just denna ansvarsfördelning vi vill förklara i vår introduktionsvideo "Din roll i assistansen".

Här finns uttömmande information för såväl assistansanvändare och deras närstående som för assistenter - effektivt presenterat på en knapp halvtimme!