JAG skriver på insändarplats i HBL: Alla har inte rätt till ett självständigt liv

Funktionshinderlagstiftningen håller på att förnyas, och vi tror starkt på att det kommer att innebära flera märkbara förbättringar på funktionshinderområdet när reformen väl rotts iland. Vi är däremot väldigt kritiska till att det så kallade resurskravet kvarstår, och därför skriver vi i Hufvudstadsbladet den 31 maj 2021 på följande sätt:

"Vi hade hoppats att den förnyade funktionshinderlagstiftningen skulle gå in för att stärka självbestämmanderätten och delaktigheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I sin nuvarande form kräver lagen att den enskilda själv ska ha resurser att definiera den personliga assistansens innehåll. [...] Vi begär att resurskravet slopas, och att personlig assistans erbjuds till alla med omfattande behov av service i sin vardag. Att personlig assistans i det egna hemmet dessutom är en kostnadseffektiv service är att betrakta som en positiv bieffekt. Om resurskravet inte kan strykas i sin helhet, föreslår vi att det begränsas till att gälla enbart arbetsgivarmodellen. 

Läs insändaren i sin helhet på Hufvudstadsbladets hemsida.